Εγχειρίδιον ζωολογίας : προς χρήσιν των Γυμνασίων, Διδασκαλείων και Παρθεναγωγείων

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σχολικά βιβλία
  3. gre
  4. Γερμανός, Νικόλαος Κ., (1864-1935)
  5. Αθήνα [Αθήναι]: Βιβλιοπωλείον Μιχαήλ Ι. Σαλιβέρου, 1924
  6. 208 σελ.
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές