1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σχολικά βιβλία
  3. gre
  4. Μπαλάνος, Δημήτριος Σ., (1878-1959)
  5. Αθήνα [Αθήναι]: Ιωάννου Ν. Σιδέρη, 1915
  6. 80 σελ.
    • Τίτλος ράχης : Θρησκευτικά 1915-1917 Δ. Μπαλάνου
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές