Pravilniceasca Condica

  1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 6826. - Pravilniceasca Condica a domnului Alexandru loan Ipsilant V[oe]V[od]. Tiparita acum din nou greceste si rumineste de C. N. Brailoiu, Pro- curorul Curtii Apelative de Comerc. Bucuresti. In tipografia kurtii a 1. Frederic Balbaum 1841. Είς 4 «ν, φ. 1 ά. ά. + σ. 7 ά. ά. + 166. Περιέχει τό κείμενον τοϋ Νομικοϋ Συνταγματίου, ελ- ληνιστί και ρουμανιστί, εκδοθέντος τό πρώτον τφ 1780. Νεωτάτη κριτική έκδοσις ύπό Π. Ζέπου, έν 'Αθήναις 1936. Βιβλιοθήκη κ. Παν. Ι. Ζέπου έν 'Αθήναις.
  3. Alexandru loan Ipsilant