Hilarolypos

  1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 6777. - Hilarolypos, eine Sammlung kleinerer griechischer Gedichte von Eduard Eyth. Erstes Bandchen. Tubingen, in Commission bei C. F. Osiander. 1831. Εις 4ov μικρόν, σ. Χ + φ. 1 ά. ά. + σ. 73 + φ. 1 ά. ά. Έν σ. II: Gedruckt bei C. Η. Reiss. Ό πρόλογος γερμανιστ'ι και ελληνιστί. Άφιέρωσις προς τόν Ludwig Uhland. ΓΕΝ. Gr. class. 5503. #¦
  3. Eduard Eyth