Αριθ. 4484. Ελληνική Πολιτεία. Η επί της Οικονομίας Επιτροπή.

  1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 6747.-'Αριθ. 4484. Ελληνική Πολιτεία. Ή επί τής Οικονομίας Επιτροπή.