Ελληνική Πολιτεία Διάταγ. Αριθ. 16. Ό Κυβερνήτης της Ελλάδος Διατάττει.

  1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 6738. - Ελληνική Πολιτεία Διάταγ. Αριθ. 16. Ό Κυβερνήτης τής Ελλάδος Διατάττει.