Filosofia Christianiki

  1. (15) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 1
  2. 3216.-Filosofia Christianiki ite Vivlion ofelimotaton Dhia cathe Chris- tianon Idhios dhe dhia tin theosevi Anatrofin ton Pedhion Neosti Sinthemenon Par enos lereos ec tis nisu Thiras. En Ermupoli ec tis tipografias ο anexartitos tu Panteli K. Panteli. 1839. Εις 32ov, a. 304. ΓΕΝ. MGI,. 407, ΔΒΚ—. -X-