1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 14219
  4. GR-AtACAb10072890
  5. Ελληνικά
  6. Μουράτογλου, Α. Θ.
  7. Εν Αθήναις: Ελληνική Γεωργική Εταιρεία, 1930
  8. 95