ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κοσμετάτος Γ
  5. 1958
  6. 71-74
    • Αγγελία θανάτου του τακτικού μέλους της Ακαδημίας κ. Γεωργ. Θ. Φωτεινού