Ελληνικά
2006
57-62
  • (gre) Παρουσίαση τεσσάρων βιβλίων: 1) Αθανασίου Ριζάκη, Σοφίας Ζουμπάκη, με συνεργασία Μαρίας Καντιρέα "Roman peloponnese I, Roman personal names in their social context, 2)Αθανασίου Ριζάκη, Σοφίας Ζουμπάκη και Κλαούντιας Λεπενιώτη "Roman peloponnese II, Roman personal names in their social context, 3)Σοφίας Ζουμπάκη "Elis und Olympia in der Kaiserzeit. 4) Σοφίας Ζουμπάκη "Prosopographie der Eller, bis zum 1.Jh.v. Chr

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

  1. Ψηφιακό τεκμήριο