ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ (ΘΠ)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Αρτεμιάδης Νικόλαος
  5. 2004
  6. 135-158
    • Μελέτη που εξετάζει τη Θεωρία Παιγνίων