Ελληνικά
2004
71-102
  • (gre) Μελέτη που εξετάζει τις βιολογικές διεργασίες της γήρανσης και της μακροβιότητας

ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΓΗΡΑΝΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΒΙΟΤΗΣ

  1. Ψηφιακό τεκμήριο