Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΜΑΣ

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά | Αγγλικά
  4. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντίνος (1913-2016)
  5. 2003
  6. 217-244
    • Μελέτη που εξετάζει την αποστολή της παιδείας, ειδικά στη σύγχρονη εποχή