Ελληνικά
2003
121-138
  • (gre) Μελέτη που εξετάζει τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τη συμβολή τους στη θεμελίωση των μαθηματικών

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΛΟΓΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΞΑ ΚΑΙ Η ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

  1. Ψηφιακό τεκμήριο