Ελληνικά
2002
345-360
  • (gre) Μελέτη που εξετάζει τη σχέση ανθρώπων και μηχανών.

ΑΝΟΗΤΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΝΟΗΜΟΝΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ - ΜΕ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ

  1. Ψηφιακό τεκμήριο