Ελληνικά | Αγγλικά
2002
243-264
  • (gre) Μελέτη που εξετάζει την επαναληπτηκότητα στο χάος.

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΧΑΟΣ

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Αστρονομία