ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΧΑΟΣ

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά | Αγγλικά
  4. Κοντόπουλος, Γεώργιος (1928-)
  5. 2002
  6. 243-264
    • Μελέτη που εξετάζει την επαναληπτηκότητα στο χάος.