Ελληνικά
2001
106-110
  • (gre) Μελέτη για τον πλαστικό και ζωγραφικό διάκοσμο της Ακαδημίας Αθηνών

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ, ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΖΩΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Ιστορία της τέχνης