"ΤΡΙΤΕΝΕΡΓΕΙΑ" ΚΑΙ "ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ" ΩΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΘΕΝΤΟΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά | Γαλλικά
  4. Μητσόπουλος Γεώργιος
  5. 2001
  6. 112-131
    • Μελέτη πάνω σε διατάξεις του αναθεωρηθέντος Συντάγματος