Ελληνικά | Γαλλικά
2001
112-131
  • (gre) Μελέτη πάνω σε διατάξεις του αναθεωρηθέντος Συντάγματος

"ΤΡΙΤΕΝΕΡΓΕΙΑ" ΚΑΙ "ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ" ΩΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΘΕΝΤΟΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Συνταγματικό δίκαιο