Ελληνικά
2000
582-597
  • (gre) Μελέτη που εξατάζει την ιστορία και τη φιλοσοφία των μαθηματικών

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Μαθηματικά