ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΙΩΑΝΝΟΥ Ν. ΞΑΝΘΑΚΗ

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Αρτεμιάδης Νικόλαος | Κοντόπουλος, Γεώργιος (1928-) | Σκαλκέας, Γρηγόριος Δ. (1928-2018)
  5. 2000
  6. 324-335
    • Λόγοι που εκφωνήθηκαν στο επιστημονικό μνημόσυνο του Ιωάννη Ν. Ξανθάκη