Ελληνικά | Αγγλικά
2000
279-323
  • (gre) Μελέτη που εξετάζει τη θεωρία καταστροφών ως μια σύγχρονη μαθηματική μέθοδο με φιλοσοφικές προεκτάσεις.

ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΥΡΕΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Μαθηματική φυσική