1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μπουντούλας, Χαρίσιος
  5. 2000
  6. 141-150
    • Regarding a cardiac conduction and myocardial disease.
    • Πρόκειται για την παρουσίαση μιας μορφής κληρονομικής μυοκαρδιοπάθειας που μελετάται στο Νοσοσκομείο του Πολιτειακού Πανεπιστημίου του Ohio, των ΗΠΑ.