1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Montel Paul
  5. 1931
  6. 374-385
    • Mathematical analysis of a special category of functions characterized as double-curved and double-subharmonic.
    • Μαθηματική ανάλυση ειδικής κατηγορίας συναρτήσεων που χαρακτηρίζονται της διπλής κύρτωσης και διπλής υποαρμονικότητος.