1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Βέης,Κωνσταντίνος (1878-1963)
  5. 1931
  6. 312-314
    • It is studied how the stay of tablets and sugar-coated pills of hydrochloric quinine, at temperature of 40-50 grades, for a long period generates deficiency during the determination of this alkaloid, through the method of the greek pharmacentical hidustry.
    • Εξετάζεται το κατά πόσο η παραμονή δισκίων και ζαχαρόπηκτων υδροχλωρικής κινίνης, σε θερμοκρασία 40-50 βαθμών, για μεγάλο διάστημα, προκαλεί έλειμμα κατά τον προσδιορισμό αυτού του αλκαλοειδούς, μέσω της μεθόδου της ελληνικής φαρμακοποϊίας.