1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γερμανικά
  4. Nevros K. | Νεύρος Κ. Ι.
  5. 1931
  6. 270-274
    • Experimental detection of the composition of the cellural membrane of erle (Alnus Glutinosa).
    • Πειραματικός προσδιορισμός της σύστασης της κυτταρικής μεμβράνης της κλήθρας. (Alnus Glutinosa).