ΣΥΣΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΚΛΗΘΡΑΣ ΤΗΣ ΚΟΛΛΩΔΟΥΣ (ALNUS GLUTINOSA)

COMPOSITION OF THE CELLULAR MEMBRANE OF THE (ALNUS GLUTINOSA) (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γερμανικά
  4. Nevros K. | Νεύρος Κ. Ι.
  5. 1931
  6. 270-274
    • Experimental detection of the composition of the cellural membrane of erle (Alnus Glutinosa).
    • Πειραματικός προσδιορισμός της σύστασης της κυτταρικής μεμβράνης της κλήθρας. (Alnus Glutinosa).