ΤΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩ

THE LONGITUDE OF THE ATHENS OBSERVATORY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Αιγινήτης, Δημήτριος (1862-1934)
  5. 1931
  6. 254-264
    • Historical review in various attempts since 1831 to calculate the exact value of longitude of the observatory of Athens.
    • Ιστορική αναδρομή στις διάφορες απόπειρες ακριβούς προσδιορισμού του γεωγραφικού μήκους του Αστεροσκοπείου Αθηνών, από το 1831.