1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Livadeos Konst. | Λιβαδέος Κωνστ.
  5. 1943
  6. 338-343
    • The metallurgy of the iron from the monument of Parthenon is mentioned. The ovening from the iron core the way of processing after ovening and all other steps of elaboration in order to be proper for constructions, are mentioned.
    • Η μελέτη αυτή αποσκοπεί στην γνωμάτευση σχετικά με τη μεταλλουργία του σιδήρου του Παρθενώνα, αναφερόμενη σύντομα μεν στην εκκαμίνευση του από τα σιδηρομεταλλεύματα , κυρίως όμως στον τρόπο κατεργασίας του μετά την εκκαμίνευση, ώστε να γίνει κατάλληλος για την κατασκευή διαφόρων αντικειμένων.