ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΕΞ. ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΣ- Ο ΠΡΩΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ

DIMITRIOS ALEX. MAVROKORDATOS THE FIRST TEACHER OF PHYSIOLOGY IN GREECE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Dontas Spyr | Δοντάς, Σπυρίδων A. (1878-1958)
  5. 1943
  6. 218-225
    • The study concerns to Dimitrios Mavrokordatos who was the fisrt teacher of the greek university and its first benefactor. He introduced, in Greece, the two basic, lesson for the science of medicine, anatomy and physiology, which first taught in the university, since Decembre 1835. The teaching of these lessons was made in the hause of Konstantinos Misios, which was changed into an"Anatomic centre". Immediately after the formal beginning of the university's running, where was appointed as a regular teacher of anatomy and temporarily of physiology, began his teaching on May 1837.
    • Η μελέτη αυτή αναφέρεται στον Δημήτριο Μαυροκορδάτο που ήταν από τους πρώτους καθηγητές του Ελληνικού Πανεπιστημίου και πρώτος ευεργέτης αυτού. Ήταν αυτός που εισηγήθηκε στην Ελλάδα τις δύο βασικές για την επιστήμη της ιατρικής, ειδικότητες, την ανατομία και την φυσιολογία, τις οποίες πρώτος δίδαξε στο Πανεπιστήμιο από το Δεκέμβριο του 1835. Τη διδασκαλία των μαθημάτων του έκανε στην οικία του Κωνσταντίνου Μύσιου, η οποία μετετράπη σε "ανατομικό κέντρο". Αμέσως μετά δε την επίσημη έναρξη της λειτουργίας του πανεπιστημίου, όπου και διωρίσθηκε τακτικός καθηγητής της ανατομίας και προσωρινά της φυσιολογίας άρχισε την διδασκαλία του το Μάϊο του 1837.