ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ANNOUNCEMENTS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Dontas Spyr | Δοντάς, Σπυρίδων A. (1878-1958)
  5. 1943
  6. 211-212
    • Application and protest of the Academy of Athens to the occupation forces to stop arrests and executions of innocent civilions. Punishment of the president of the Academy of Athens with three months quiting.
    • Διάβημα της Ακαδημίας Αθηνών προς τις αρχές κατοχής να σταματήσουν οι διώξεις και εκτελέσεις αθώων πολιτών. Τιμωρία προέδρου της Ακαδημίας Αθηνών με τρίμηνη παύση.