ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΞΕΝΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ Κ. HOMER THOMPSON

OFFICIAL RECEPTION OF THE FOREIGN ASSOCIATED MEMBER OF THE ACADEMY MR. HOMER THOMPSON (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Milonas George E | Μυλωνάς Γεώργιος Ε
  5. 1980
  6. 251-252
    • Greetings and presentation of the new associated member mr. Homer Thompson.
    • Χαιρετισμός και παορυσίαση του νέου εταίρου κ. Homer Thompson.