Αγγλικά
Αθήναι: Γραφείον Δημοσιευμάτων της Ακαδημίας Αθηνών, 2013
153 σελ.
978-960-404-265-4

The Dodecanese question during the second world war : Greece, Turkey and the Allies

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Παγκόσμιος πόλεμος, 1939-1945
    2. Ελλάδα -- Διπλωματικές σχέσεις -- Τουρκία
    3. Παγκόσμιος πόλεμος, 1939-1945 -- Σύμμαχοι