1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Louros Nik. | Λούρος Ν Κ
  5. 1980
  6. 143-147
    • Report in the first chamber of commerce in history establishe on Ampelakia of Thessaly in the year 1788.
    • Αναφορά στον πρώτο εμπορικό συνεταιρισμό της ιστορίας που ιδρύθηκε στα Αμπελάκια της Θεσσαλίας; το 1788.