Ελληνικά
Αθήναι: Γραφείον Δημοσιευμάτων της Ακαδημίας Αθηνών, 2011
726 σελ.
978-960-404-204-3
  • Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές

Περίγραμμα ιστορίας του μεταβυζαντινού δικαίου : τα ελληνικά κείμενα

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές
    1. Δίκαιο, Μεταβυζαντινό -- Ιστορία -- Πηγές