ΔΕΞΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ Κ. Κ. ΤΡΙΑΝΑΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ Σ. ΣΕΦΕΡΙΑΔΗ

RECEPTION OF THE ACADEMICIANS MR. K. TRIANTAFYLLOPOULOU AND S. SEFERIADIS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Kampouroglou D | Μπαλής Γ | Καμπούρογλου, Δημήτριος Γρ. (1852-1942)
  5. 1935
  6. 6-8
    • Curriculum vitae and scientific activities of the new academicians.
    • Βιογραφικά σημειώματα και επιστημονική δραστηριότητα των νέων ακαδημαϊκών.