1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Kampouroglou D | Μπαλής Γ | Καμπούρογλου, Δημήτριος Γρ. (1852-1942)
  5. 1935
  6. 6-8
    • Curriculum vitae and scientific activities of the new academicians.
    • Βιογραφικά σημειώματα και επιστημονική δραστηριότητα των νέων ακαδημαϊκών.