ΔΙΑΔΟΧΗ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ

SUCCESSION OF PRESIDENCY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Katsaras M | Kampouroglou D | Καμπούρογλου, Δημήτριος Γρ. (1852-1942) | Κατσαράς, Μιχαήλ (1860-1939)
  5. 1935
  6. 3-5
    • Greetings and wishes of the past president mr. D. Kampouroglous and the new president mr. M. Katsaras.
    • Αποχαιρετισμός του τέως προέδρου κ. Καμπούρογλου και χαιρετισμός του νέου προέδρου για το έτος 1936 κ. Μ. Κατσαρά.