ΠΕΡΙ ΜΙΑΣ ΝΕΑΣ ΜΟΡΦΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΔΕΝΙΤΙΔΟΣ ΔΙΑΠΥΪΣΚΟΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗΣ ΕΙΣ ΑΓΝΩΣΤΟΝ ΔΙΗΘΗΤΟΝ ΙΟΝ

ON A NEW FORM OF ADENITIS WHICH PROBABLY IS CAUSED BY AN UNKNOWN FILTERED VIRUS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Πετζετάκης Μ Δ | Petzetakis Michael
  5. 1935
  6. 373-378
    • Examination of a patient , who presents a new form of adenitis of great importance and significance , which is due to an unknown filtiring virus.
    • Εξετάζεται σε μία άρρωστο, μια νέα μορφή αδενίτιδας, μεγάλης σπουδαιότητας και σημασίας, η οποία οφείλεται σε άγνωστο διηθητό ιό.