ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΕΔΡΩΝ

ON THE MOBILITY OF POLYHEDRONS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γερμανικά
  4. Κοκοτσάκης Αντ.Ι.
  5. 1935
  6. 338-343
    • Article relevant to the infinite mobility of the polyhedro as well as the definite mobility of it in some special cases.
    • Πραγματεία σχετική με την απειροστική κινητικότητα των πολυέδρων καθώς και της πεπερασμένης σε ωρισμένες περιπτώσεις.