Ελληνικά
Αθήναι: Γραφείον Δημοσιευμάτων της Ακαδημίας Αθηνών, 2013
230, 70 σελ.
978-960-404-254-8
  • Περιέχει βιβλιογραφία (σ. 210-222) και ευρετήριο

Ο Ναός της Οδηγητρίας του Βροντοχίου στον Μυστρά : οι τοιχογραφίες του νάρθηκα και η λειτουργική χρήση του χώρου

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Περιέχει βιβλιογραφία (σ. 210-222) και ευρετήριο
    1. Χριστιανική τέχνη και συμβολισμός -- Ελλάδα -- Μυστράς
    2. Αρχιτεκτονική, Βυζαντινή -- Ελλάδα -- Πελοπόννησος -- Μυστράς
    3. Εκκλησιαστική αρχιτεκτονική -- Ελλάδα -- Μυστράς