Ο Ναός της Οδηγητρίας του Βροντοχίου στον Μυστρά : οι τοιχογραφίες του νάρθηκα και η λειτουργική χρήση του χώρου

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Πραγματείες της Ακαδημίας Αθηνών (1932-2014)
  3. gre
  4. Ετζέογλου, Ροδονίκη
  5. Αθήνα [Αθήναι]: Γραφείον Δημοσιευμάτων της Ακαδημίας Αθηνών, 2013
  6. 230, 70 σελ.
  7. 978-960-404-254-8
    • Περιέχει βιβλιογραφία (σ. 210-222) και ευρετήριο
  8. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές