ΣΧΟΛΙΟ Κ. Δ. ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥΣ

COMMENT OF MR. D. CAMPOUROGLOUS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Kampouroglou D | Καμπούρογλου, Δημήτριος Γρ. (1852-1942)
  5. 1935
  6. 301-302
    • In a recent presentation of the technical programme of the community of Athens and the intension to cover the Illyssos river, mr. Kampouroglou's reports a series of arguments according to which the Illyssos must stay in its oriiginal situation because it is very closely related to the city of Athens since the ancient times.
    • Με αφορμή την παρουσίαση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Αθηναίων και την πρόθεση να καλυφθεί η κοίτη του ποταμού Ιλισσού ο κ. Καμπούρογλους αναφέρει σειρά λόγων δια τους οποίους αυτό δεν θα πρέπει να γίνει. Ο Ιλισσός είναι στενά συνδεδεμένος με την Αθήνα και πρέπει να διατηρηθεί.