Ελληνικά
Αθήναι: Γραφείον Δημοσιευμάτων της Ακαδημίας Αθηνών, 2013
524 σελ.
978-960-404-273-9
978-960-404-272-2

Το ιερό της Αρτέμιδος Ταυροπόλου στις Αλές Αραφηνίδες (Λούτσα) : Τόμος πρώτος

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Ναός Αρτέμιδος Ταυροπούλου
    2. Ιερά -- Ελλάδα -- Αττική
    3. Αττική -- Ιστορία
    4. Αττική -- Αρχαιότητες