Το ιερό της Αρτέμιδος Ταυροπόλου στις Αλές Αραφηνίδες (Λούτσα) : Τόμος πρώτος

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Πραγματείες της Ακαδημίας Αθηνών (1932-2014)
  3. gre
  4. Καλογερόπουλος, Κωνσταντίνος
  5. Αθήνα [Αθήναι]: Γραφείον Δημοσιευμάτων της Ακαδημίας Αθηνών, 2013
  6. 524 σελ.
  7. 978-960-404-273-9
  8. 978-960-404-272-2
  9. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές