Ελληνικά
Αθήναι: Γραφείον Δημοσιευμάτων της Ακαδημίας Αθηνών, 2013
477 σελ.
978-960-404-267-8

Τα ιοβόλα ζώα και τα δηλητήρια φάρμακα στην αρχαία ελληνική ιατρική : Καταγραφή της σχετικής γραμματείας και μελέτη των ομόθεμων έργων του Φιλουμένου και του Ανώνυμου (Αίλιος Προμώτος;)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Ιατρική, Αρχαία
    2. Δηλητήρια
    3. Φάρμακα