1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Malaspina Elli D. | Μαλασπίνα Έλλη Δ.
  5. 1935
  6. 70-81
    • Study which refers to the time that the sexual life starts to Hellenes, at various areas of Greece. Furthermore, various factors which contribute to this function of the human organism, like the place of residence, lescent, but also and psychological influences of the social life.
    • Στο παρόν άρθρο εξετάζεται ο χρόνος ενάρξεως της γενετηρίου ζωής των ελληνίδων στις διάφορες περιοχές της Ελλάδας και εξετάζονται επίσης και οι διάφοροι παράγοντες, που συμβάλλουν στην λειτουργία αυτή του ανθρωπίνου οργανισμού, όπως είναι ο τόπος διαμονής, η καταγωγή αλλά και οι ψυχολογικές επιδράσεις του κοινωνικού βίου.