Ελληνικά
Αθήναι: Γραφείον Δημοσιευμάτων της Ακαδημίας Αθηνών, 2006
443 σελ.
960-404-083-9
  • Περιέχει βιβλιογραφία και ευρετήρια

Βερναρδάκειος μαγικός κώδικας : εισάγωγον της Μαγείας της πάλαι ποτέ

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Περιέχει βιβλιογραφία και ευρετήρια
    1. Μαγεία, Ελληνική -- Χειρόγραφα -- Ερμηνεία και κριτική