Ο ΠΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΙΔΕΩΔΗ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΟΣ

PLATO AND HIS GREAT IDEALS OF MANKIND (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Βορέας, Θεόφιλος (1873-1954)
  5. 1947
  6. 19-34
    • A speech concerning the work of the great initiator of philosophy, Plato and particularly about his views concerning the great ideals of mankind.
    • Ομιλία με το θέμα το έργο του μεγάλου μυσταγωγού της φιλοσοφίας, του Πλάτωνα και ειδικώτερα οι θέσεις του για τα μεγάλα ιδεώδη της ανθρωπότητος.