ΔΙΑΔΟΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ

SUCCESSION OF PRESIDENCY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Kouzis Aristotles | Καλιτσουνάκης, Ιωάννης (1878-1966) | Κούζης, Αριστοτέλης Π. (1875-1961)
  5. 1947
  6. 1-7
    • A report of the previous president m. A. Kouzi and statements referring to the program from the elected president m. J. Kalitsounaki.
    • Απολογισμός του απερχόμενου προέδρου κ. Α. Κούζη και προγραμματικές δηλώσεις του εκλεγμένου προέδρου κ. Ι. Καλιτσουνάκη.