Ελληνικά
Αθήναι: Γραφείον Δημοσιευμάτων της Ακαδημίας Αθηνών, 2010
669 σελ.
978-960-404-191-6
  • Περιέχει Βιβλιογραφικές παραπομπές

Μακεδονική Ιατρική Προσωπογραφία : Μακεδόνες Γιατροί και Γιατροί στην Υπηρεσία Μακεδόνων κατά την Αρχαιότητα : μαρτυρίες και αποσπάσματα: Κείμενο - Μετάφραση - Σχόλια

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Περιέχει Βιβλιογραφικές παραπομπές
    1. Ιατροί, Αρχαίοι Έλληνες
    2. Ιατρική -- Πρώιμες εργασίες μέχρι το 1800