Μακεδονική Ιατρική Προσωπογραφία : Μακεδόνες Γιατροί και Γιατροί στην Υπηρεσία Μακεδόνων κατά την Αρχαιότητα : μαρτυρίες και αποσπάσματα: Κείμενο - Μετάφραση - Σχόλια

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Πραγματείες της Ακαδημίας Αθηνών (1932-2014)
  3. gre
  4. Μαυρουδής, Αιμίλιος Δ.
  5. Αθήνα [Αθήναι]: Γραφείον Δημοσιευμάτων της Ακαδημίας Αθηνών, 2010
  6. 669 σελ.
  7. 978-960-404-191-6
    • Περιέχει Βιβλιογραφικές παραπομπές
  8. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές