ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

BOOK PRESENTATIONS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Δοντάς, Σπυρίδων A. (1878-1958) | Dontas Spyr
  5. 1947
  6. 218-220
    • M.E. Papanikolaou's and m. Herbert's Trant work writing "Concerning the diagnosis of cancer in the uterus" is presented in which laboratorial and clinical observations from the authors are summorized.
    • Παρουσιάζεται το σύγγραμμα των Γ. Παπανικολάου και Herbert Trant "Περι της διαγνώσεως του καρκίνου της μήτρας", στο οποίο συνοψίζονται εργαστηριακές και κλινικές παρατηρήσεις υπό των συγγραφέων.